Tutti i prodotti muenkel design

Opti-myst electric fireplaces

Optiflame electric fireplaces

Wall electric fireplaces

Bioethanol heating stoves

torcia da giardino
torcia da giardino KALYPSO
prezzo indicativo *
2.560 €
braciere da giardino a bioetanolo
braciere da giardino a bioetanolo BASE
prezzo indicativo *
1.470 €

Corner fireplaces Bioethanol

Wood fireplaces

braciere da giardino a legna
braciere da giardino a legna KALYPSO
prezzo indicativo *
1.880 €